Hallhüljeste kaitseks uus loodukaitseala - UUDIS 02.03

Valitsus toetas eile ettepanekut moodustada uuendamata kaitsekorraga hallhülge püsielupaiga ja kahe hoiuala põhjal Sääre looduskaitseala 


Foto: Peeter Kütt

Valitsus toetas keskkonnaministeeriumi ettepanekut moodustada mere- ja rannikukoosluste elustiku mitmekesisuse, hallhüljeste ja nende elupaikade ning pesitsevate, läbirändavate ja talvituvate veelindude kaitseks Sääre looduskaitseala, teatas valitsuse pressiesindaja. Lisaks kaitstakse Sääre kaitsealal elupaigatüüpe, nagu näiteks karid, esmased rannavallid, väikesaared ning laiud ja rannaniidud.

Ala asub Saaremaa vallas Sääre külas ja selle pindala on 551,4 hektarit, millest enamuse moodustab riigile kuuluv mereala. Uusi, varem kaitseta alasid kaitse alla ei võeta. Sääre looduskaitseala Vesitükimaa sihtkaitsevööndis lükkub inimeste viibimise keeluaja algus kuu aega hilisemaks ja keeluaja lõpp 15 päeva hilisemaks.

Ka kaotatakse kalapüügipiirangud ja veesõidukitega liikumise piirangud, mis Vesitüki laiu ümbruses olid ebaproportsionaalsed.

Eraldi seatakse piirangud lohesurfile, kuna kõrgel olevad eredavärvilised ja kiiresti liikuvad lohed on suure vahemaa tagant nähtavad ning häirivad seetõttu linde rohkem kui tavapärased veesõidukid. Kogu alal hakkavad kehtima piirangud jahipidamisele, kaitsealal on edaspidi lubatud kaitseala valitseja nõusolekul jahipidamine vaid väikekiskjate arvukuse reguleerimiseks.

Allikas: Saarte Hääl 02.märts 2018