Pakun mesinikele müügiks valikut Buckfast mesilasemasid ja mesilasperesid. Erinevate mesilasemade ning mesilasperede kohta saab täpsemalt juba lugeda ülalolevate alapealkirjade alt.

Elan Kuressaare lähistel, kuid nii mee kogumispiirkond, kui ka mesilasemade kasvatus ning mesilasperede tegemine toimub peamiselt Tagamõisa poolsaarel, Loode-Saaremaal.

Keegi ei tea, kuidas inimesed oma elus valikuid teevad ja mis seda mõjutab - juhused, keskkond, huvide muutus?

Huvi mesinduse vastu tekkis aastaid tagasi ja üheks peamiseks põhjuseks oli kindlasti soov saada rohkem välja kontoriseinte vahelt. Selle ajani olin oma igapävast tööd just kotorilaua taga teinud.

Mesinduse juures köidab mind eriti see, et kogu sellega seonduv tegevus toimub peamiselt vabas looduses.

Aktiivse tegevusega alustasime väikese perefirmaga 2011.aastal.

2013 aastal lõpetasin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, täites täies mahus mesiniku eriala õppekava.

Vajaliku kogemuse ja praktika just mesilasemade kasvatamisel ja mesilasperede tegemisel olen saanud pikaajalisest koostööst mesilaste tõuaaretaja Aimar Laugega.

Värskete uudiste, teadete jms. kohta saab lugeda minu mesila BLOG'st.

Olen Saaremaa Meetootjate Ühingu liige

Minu eesmärk on pakkuda kindlasti parima kvaliteediga toodet ning teenust Eestis mesilasemade kasvatuse ja mesilasperede tegemise ning müügi osas.

Selleks, et mesilasemasid ja/või mesilasperesid endalegi soetada, täida palun kodulehel olev tellimusvorm vastavalt juba Teie soovidele ja saates selliselt meile oma telimus.

Meeldivat koostööd soovides

Mesinik,
Ergo Oolup /Saaremaalt/

bee